Binnen de divisie interne geneeskunde en dermatologie zoeken we een ervaren informatiemanager met leidinggevende kwaliteiten, die binnen een jaar naast het leiden van de projecten ook het huidige hoofd ICT & informatiemanagement kan opvolgen.

Dit ga je doen

Als informatiemanager ga jij aan de slag met projecten en beleid op het gebied van informatiemanagement voor onze divisie interne geneeskunde. Zo neem je deel aan projectgroepen over de ontwikkeling of aanpassing van IT-systemen en ben je daarin als nodig projectleider. Ook coördineer je activiteiten rondom de implementatie van informatiesystemen en eventuele werkproceswijzigingen.

Verder ga je aan de slag met:

 • Je coördineert het functioneel beheer en de toewijzingen van autorisaties op de afdeling. Daarbij neem je beslissingen over wijzigingsverzoeken en incidenten in samenspraak met de zorgprofessionals.
 • Je neemt deel aan in- en externe overleggen en hebt daarin een actieve rol als adviseur op IT-gebied.
 • Je adviseert over strategisch, tactisch en operationeel beleid en zorgt dat beleid wordt gerealiseerd binnen de divisie interne geneeskunde.
 • Je ondersteunt en draagt bij aan de ontwikkeling van de richtlijnen en implementatie van standaards in het UMC Utrecht.
 • Je adviseert en formuleert de eisen (PvE) waaraan informatiesystemen moeten voldoen op basis van informatiebehoefte.
 • Je blijft op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement in de gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs en vertaalt dit naar het UMC Utrecht.

Na een jaar wordt van je verwacht om als Hoofd ICT & Informatiemanagement (IT&IM) samen met de portefeuillehouder ICT van de divisieleiding, jaarlijks het informatiebeleid van de divisie vorm te geven. Daarnaast invloed uit te oefenen op het centrale informatiebeleid en richtlijnen en waar nodig het bijsturen van het decentrale beleid. Je geeft in deze hoedanigheid tactisch en operationeel leiding aan drie IT-coördinatoren en twee medewerkers informatiemanagement. Tot jouw verantwoordelijkheden horen dan onder meer:

 • Het opstellen en coördineren van informatiseringsplannen.
  Een bijdrage leveren aan het jaarlijkse Management Contract van de divisie.
 • Het bewaken van de samenhang van de het ICT-beheer organiseren.
 • Binnen toegekend budget de afdelingsbegroting opstellen.
 • Het decentraal functioneel en technisch beheer coördineren.
 • Consistentie van ICT-beleid bewaken en afstemmen met centraal beleid.
 • Zorgen voor een goed functionerend team IT/IM-medewerkers met alle hieraan verbonden HR-taken.

Hier ga je werken

De divisie interne geneeskunde en dermatologie (DIGD) is er een waar het werkplezier voorop staat. Een divisie met veel individuele regelruimte en weinig regeldruk, met directe aansluiting van het leiderschapsteam bij medewerkers. De divisie heeft zo’n 1100 medewerkers en evenzoveel werkplekken waarvan het beheer bij de centrale IT-directie ondergebracht is.
 
Het team informatiemanagement & ICT (IT&IM) maakt onderdeel uit van het divisiebureau van de DIGD. Kenmerkend voor het divisiebureau is de diversiteit aan expertise waardoor een integrale benadering van advies, control en ontwikkeling het mogelijk maakt om toegevoegde waarde te creëren voor het primaire proces. Het divisiebureau streeft naar een optimale ondersteuning van de primaire en secundaire bedrijfsprocessen binnen de divisie en binnen de centrale organisatie van het UMC Utrecht.

Het team IT&IM zorgt voor een optimale inzet van de ICT en de daarbij behorende gebruikersondersteuning aan de primaire en secundaire processen binnen de divisie. Het speelveld bestaat uit alle afdelingen van de divisie en geschiedt in samenwerking met andere organisaties binnen het UMC Utrecht, zoals DIT, DIF, MTKF, maar ook met externe leveranciers. De hoofdtaken van het team richten zich op advisering en het (bege)leiden van projecten. Maar ook het beheer en gebruik van informatiesystemen (w.o. het EPD) binnen de domeinen zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering.

Hybride werken is binnen de afdeling standaard.

Dit neem je mee

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring in de gezondheidszorg en met medische terminologieën.
 • Je hebt kennis van en ervaring met informatiemanagement en projectmanagement (tenminste Prince2 en SAFE).
 • Je hebt kennis en ervaring met moderne informatie en communicatie technologieën.
 • Je hebt kennis en ervaring met beleidsontwikkeling op ICT-gebied en met het inrichten van ICT-beheerorganisaties (raakvlak organisatie / processen en ICT-ondersteuning).
 • Je bent bekend met informatiesystemen (HIX is een pre) én de primaire processen in de gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs.
 • Je hebt ervaring met organisatie veranderingen in een complexe organisatie.
 • Je bent bekend met relevante wet- en regelgeving (w.o. NEN 7510, AVG).

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Contactinformatie

Heb je een vraag over deze vacature?

Neem contact met ons op!

Hans Scheffer

06 25 71 06 04
Wij werven zelf onze nieuwe collega's en hebben geen behoefte aan acquisitie.

Sollicitatieprocedure

Kom meer te weten over werken bij het UMC Utrecht

Dit bieden we jou

Kom je bij ons werken? Dan geldt voor jou de cao umc. Daarnaast bieden we je nog veel meer en organiseren we van alles zodat jij jezelf kan blijven ontwikkelen.

Samen zijn we UMC Utrecht

Wij geloven in de kracht van een divers team waarin ruimte is voor verschillende vaardigheden, expertises, sociale en culturele achtergronden. Wij zijn benieuwd naar jou.

Kom je langs?

Binnen het UMC Utrecht organiseren we regelmatig evenementen. Zo kan jij je goed oriënteren op werken bij ons ziekenhuis!

Ontvang direct nieuwe vacatures!