Je hebt een bemiddelende rol bij vragen en klachten van medewerkers. Daarnaast adviseer je de organisatie over het vergroten van de sociale veiligheid en het tegengaan van niet integer en/of ongewenst gedrag.

Dit ga je doen

Graag verwelkomen wij een integere, sensitieve functionaris/adviseur die met deskundigheid en gezag optreedt. Je bent communicatief en analytisch sterk, weet informatie op waarde te schatten en gaat er vertrouwelijk mee om. Het is jouw taak om onafhankelijk en onpartijdig medewerkers te ondersteunen bij de analyse en het oplossen van vragen en/of klachten rondom personeelsaangelegenheden (arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en de toepassing van arbeidsvoorwaarden). Je weet daarbij de balans te vinden tussen de belangen van de medewerker en de organisatie. Je onderzoekt de problematiek, toetst vanuit kennis en regelgeving en maakt samen met de betrokkene(n) een scenario voor afhandeling. Daarnaast treed je bemiddelend op en leg je indien nodig, contact met andere (externe) partijen. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie / raad van bestuur over systematische tekortkomingen of ongewenste situaties. Ook begeleid je meldingen van interne misstanden. Je ondersteunt management en leidinggevenden bij de ontwikkeling en toepassing van het sociale veiligheidsbeleid en denkt mee over preventieve maatregelen ter bevordering van sociale veiligheid.

Binnen het team staan we open voor feedback en leren we van elkaar. Je bent complementair aan de collega’s en weet je bijdrage te leveren aan het voortzetten en desgewenst uitbouwen van onze professionele dienstverlening.

Hier ga je werken

Naast het hoofd o&vz en de ombudsfunctionaris/adviseur o&vz zijn er binnen het bureau een centrale vertrouwenspersoon werkzaam en een secretaresse. Verder zijn er zes decentrale vertrouwenspersonen en een decentrale contactpersoon wetenschappelijke integriteit die voor een aantal uren in de week werkzaam zijn voor het bureau.

 

De ombudsfunctionaris/adviseur o&vz werkt voor heel het UMC Utrecht en ressorteert hiërarchisch onder het hoofd van het bureau ombuds- en vertrouwenszaken. De belangrijkste kaders voor jouw werkzaamheden worden gevormd door wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, de richtlijn ombuds- en vertrouwenszaken en het vastgesteld beleid op strategisch niveau. De functionaris kan inhoudelijk alleen ter verantwoording worden geroepen door de raad van bestuur als functionaris de taken veronachtzaamt.

Dit neem je mee

In de positie van ombudsfunctionaris/adviseur o&vz is het belangrijk dat je je bewust bent van je eigen handelen en daarop weet te reflecteren. Je werkt en denkt op academisch niveau en bent bekend met de dynamiek en cultuur van een complexe academische omgeving. Het is van belang dat je kennis hebt van relevante wet- en regelgeving en daarbij ben je van onbesproken gedrag. Het adviseren over tactische en strategische keuzes is voor jou geen probleem, net als het bemiddelen tussen partijen en het verzamelen, het onderzoeken en analyseren van informatie. Het is je natuur om de juiste feiten vast te stellen en bevindingen zonder waardeoordeel te presenteren. Je toetst de zorgvuldigheid van handelingen en je hebt aantoonbare ervaring met advisering/conflictbemiddeling/mediation. Je bent in staat om een netwerk op te bouwen en draagvlak te verwerven. Het omgaan met tegenstrijdige belangen, weerstanden, pressie en de onafhankelijkheid en onpartijdigheid daarin uitstralen en invullen als een gerespecteerde gesprekspartner zie je als een uitdaging. Je beschikt over zowel schriftelijke als mondelinge vaardigheden (ook in Engels). De functie is op dit moment voor minimaal 16 tot maximaal 36 uur in te vullen en kan goed worden ingevuld door twee functionarissen waarbij de uren in overleg worden verdeeld tussen beiden.

 

Dit bieden we jou

Kom je bij ons werken? Dan geldt voor jou de cao umc. Daarnaast bieden we je nog veel meer en organiseren we van alles zodat jij jezelf kan blijven ontwikkelen.

Samen zijn we UMC Utrecht

Wij geloven in de kracht van een divers team waarin ruimte is voor verschillende vaardigheden, expertises, sociale en culturele achtergronden. Wij zijn benieuwd naar jou.

Kom je langs?

Binnen het UMC Utrecht organiseren we regelmatig evenementen. Zo kan jij je goed oriënteren op werken bij ons ziekenhuis!

Sollicitatieprocedure

Contactinformatie

Neem contact op

Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Miriam Ermers

+31887558620 Stuur een e-mail
Wij werven zelf onze nieuwe collega's en hebben geen behoefte aan acquisitie.

Ontvang direct nieuwe vacatures!