Plaatsvervangend voorzitter oordeelcommissie

Het UMC Utrecht is op zoek naar een nieuw plaatsvervangend voorzitter om haar oordeelcommissie te versterken. De oordeelcommissie onderzoekt en beoordeelt klachten in de zin van de Wkkgz.

Dit ga je doen

Het UMC Utrecht is op zoek naar een nieuw plaatsvervangend voorzitter om haar oordeelcommissie te versterken. Als plaatsvervangend voorzitter vervul je een belangrijke rol bij het onderzoeken en beoordelen van klachten in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je komt veel verschillende klachten tegen, wat jouw functie erg afwisselend maakt.

Het is van belang dat je als plaatsvervangend voorzitter in staat bent om onpartijdig en onbevooroordeeld klachten te behandelen. Je zorgt voor rust en correcte gang van zaken gedurende het onderzoeken en beoordelen van een klacht. Na hoor en wederhoor en een (eventuele) hoorzitting beraadslaagt de oordeelcommissie en vormt zij een oordeel over de gegrondheid van de klacht. Vervolgens schrijf jij samen met de ambtelijk secretaris het oordeel over de klacht dat de commissie zich heeft gevormd.

Als plaatsvervangend voorzitter van de oordeelcommissie ontvang je per klachtbehandeling een vaste vergoeding. Je wordt benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Hier ga je werken

Je maakt deel uit van de oordeelcommissie van het UMC Utrecht. Onze oordeelcommissie onderzoekt namens de raad van bestuur klachten over handelen of nalaten jegens een patiënt in het kader van de zorgverlening en geeft een oordeel over deze klachten.

Per klacht wordt een commissie samengesteld van minimaal vier leden, waarvan de voorzitter en het lid dat is voorgedragen door een patiëntenorganisatie de vaste externe leden zijn. De andere leden zijn werkzaam in het UMC Utrecht. De oordeelcommissie wordt ondersteund door een secretariaat en behandelt per jaar gemiddeld acht klachten. In de meeste gevallen wordt daarbij een hoorzitting georganiseerd. Je zal als plaatsvervangend voorzitter, wanneer de voorzitter verhinderd is, tijdens het behandelen van de klacht en een hoorzitting een leidende rol vervullen.

Dit neem je mee

  • Je hebt een wo-opleiding rechten (mr. of LLM) afgrond en hebt kennis en ervaring op het gebied van klachtenbehandeling, bij voorkeur middels het voorzitten van klachtencommissies.
  • Je bent in staat om efficiënt en doelmatig vergaderingen te leiden. Daarnaast bewaak je de zorgvuldige en onpartijdige behandeling van klachten en beschik je over goede communicatieve, analytische en reflectieve vaardigheden. Hierbij kun je onderscheid maken tussen feiten, veronderstellingen, meningen en gevoelens en ben je in staat deze zorgvuldig tegen elkaar af te wegen.
  • Je ziet erop toe dat de taken van de oordeelcommissie en zorgvuldig gebruik van bevoegdheden zoals beschreven in de Klachtenregeling UMC Utrecht worden nageleefd. 
  • Je bent in staat eigen opvattingen en oordelen binnen de oordeelcommissie in te brengen om zo in een open communicatie tot een gezamenlijk en gewogen oordeel te komen. 
  • Je gaat eerlijk, respectvol en vertrouwelijk om met informatie en de persoonlijke waarden van anderen.

Contactgegevens

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact met ons op:

  • Ilse Moll, email: 
    [email protected], tel: 06 31 11 81 08
  • Maria Dimitrakaki, tel: 06 31 11 78 50
Contactinformatie

Heb je een vraag over deze vacature?

Neem contact met ons op!

Ilse Moll

06 31 11 81 08
Wij werven zelf onze nieuwe collega's en hebben geen behoefte aan acquisitie.

Sollicitatieprocedure

Kom meer te weten over werken bij het UMC Utrecht

Dit bieden we jou

Kom je bij ons werken? Dan geldt voor jou de cao umc. Daarnaast bieden we je nog veel meer en organiseren we van alles zodat jij jezelf kan blijven ontwikkelen.

Samen zijn we UMC Utrecht

Wij geloven in de kracht van een divers team waarin ruimte is voor verschillende vaardigheden, expertises, sociale en culturele achtergronden. Wij zijn benieuwd naar jou.

Kom je langs?

Binnen het UMC Utrecht organiseren we regelmatig evenementen. Zo kan jij je goed oriënteren op werken bij ons ziekenhuis!

Ontvang direct nieuwe vacatures!